Jos NieuwenhuisProjecten in 2012 - 2016:

 • 2012 - 2016: Programmeur bij Gemeente Rotterdam
  - Ontwikkeling van een webformulier waarmee organisaties een cultuurplansubsidie kunnen aanvragen. Als onderdeel van de aanvraag dienen bijlagen middels upload worden toegevoegd. Authentitcatie via DigiD en eHerkenning.
  - Ontwikkeling van een webapplicatie waarmee burgers en bedrijven een sloopsubsidie kunnen aanvragen voor het laten slopen van een voertuig. De ontwikkeling betreft alleen de voorkant; voor de back-end wordt aangesloten op een al bestaand systeem. De applicatie bestaat uit een reeks opeenvolgende schermen (wizard).
  - Ontwikkeling van een applicatie die een webservice levert die voor een bepaalde locatie (Lat - Lon coordinaat of Rijksdriehoek) alle parkeerspecifieke informatie terug geeft, waaronder informatie over parkeersector, parkeerzone en parkeervak.
  - Ontwikkeling van een beheerapplicatie die parkeerobjecten toont op een kaart en maakt het mogelijk om gegevens aan te passen. - Aanpassen van een bestaand case management systeem voor WABO-aanvragen.
  Technologie: AngularJS, Java, Spring, RestEasy, Hibernate, Oracle SOA Suite 10g, BPEL, XSLT, Java, SOAP, Spring (o.a. Spring Webservices, Spring Integration, Spring Data, Spring REST), JAXB, JSF, Openlayers 2, Oracle Spatial

Projecten in 2008 - 2010:

 • 2009 - 2012: Integratie Specialist bij C1000
  Adviseren en het geven van training-on-the-job aan een team van integratie specialisten. Overige werkzaamheden: inrichten ontwikkelstraat, kwaliteitsborging, opstellen checklists, schrijven technisch ontwerp, realiseren integratie componenten.
  Technologie: Oracle SOA Suite 10g, Oracle AIA 2.5, Java 5, XSLT
 • 2008 - 2009: Software Architect bij vtsPN
  Initiërende en richtinggevende rol bij applicatie ontwerp, documenteren ontwerpkeuzes, keuze applicatie-frameworks, aansturing programmeurs, programmeren, deployments scripts, voorbereiden acceptatie testen.
  Technologie: Java EE, JSF, XML, XSD, JAXB, XSLT, CSS, OID (SSO), Maven2, Ant, OC4J (OAS), JBuilder, Enterprise Architect

Projecten in 2006 - 2008:

 • 2007 - 2007: Technisch Architect bij OHRA
  Helpen bij het oplossen van technische problemen en ondersteunen bij het opzetten van de Java EE ontwikkelstraat.
  Technologie: Java EE, XML, Maven2 , JACL, WebSphere AS 5.2
 • 2007 - 2007: Software Architect bij Agentschap Telecom
  Het was mijn taak om een ontwerp (architectuur) neer te zetten en ontwikkelaars te ondersteunen bij het bouwen van de applicatie.
  Technologie: Java, Enterprise JavaBeans (EJB 3.0), Java EE 5, Webservices, JAX-WS, Struts
 • 2006 -2007: Lead Engineer bij Landelijk Beslagregister
  Het maken van een planning en bewaken van voortgang. Het opzetten van een technisch ontwerp en het technisch ondersteunen van de overige team-leden.
  Technologie: Eclipse, Hibernate, Maven, JBoss, Spring, Hermes MSH, Mule, ebXML, PostGreSQL, EJB 3.0, eXist

Projecten in 2004 - 2006:

 • 2005 - 2006: Integratie Specialist bij KPN
  Tot de werkzaamheden behoort het bouwen van Tibco BusinessWorks adapters en CAT adapters (Common Adapter Toolkit). Met behulp van BusinessWorks worden processen gemodelleerd: er wordt een flow gegeneerd waarbij XML berichten verschillende stappen ondergaan. CAT genereert Java Code, waaraan doorgaans nog modificatie moet plaatsvinden.
  Technologie: Tibco Rendezvous, XML, XSLT, Web Services, SOA, ESB, MoM, JMS, Java
 • 2004 - 2005: Software Ontwikkelaar bij NAM / Shell
  Het ontwikkelen van de Interface met SAP. Aansturen van programmeurs in India/ Indonesie met betrekking tot de BAPI functionaliteit. Technologie: Tomcat, Java (J2EE), RFC, SAP Java Connector (JCO), Ant, JUnit, Quartz, Java Server Pages (JSP), Servlets

Projecten in 2002 - 2004:

 • 2002 - 2004: Interaction Designer / Software Ontwikkelaar bij Shell
  Performance tuning. Verbeteringen aanbrengen in de code. Ontwikkeling van nieuwe modules. Herontwerp van de gebruikersinterface op basis van usability onderzoek.
  Technologie: Active Server Pages, JScript, XML, XMLHTTP, XSL, SVG, SQL Server, Oracle, SAP RFC, LiveLink, Java RMI